Naam Plaats Datum
April 2018
Koningsdag met de Hoolter Korhanen Cafe a la Monique Friday, 27 April 2018
May 2018
Hemels Feestje - bij Cafe en Terras a la Monique Cafe a la Monique Thursday, 10 May 2018